logotyp

Aktuality ZŠ

Stěhování na nový web + nový informační systém školy

09.09. 2021
Vážení rodiče, zákonní zástupci,

jak jsme již avizovali, naše škola přechází z původního školního informačního systému DM software na nový systém EduPage. V prostředí EduPage naleznete nejen rozvrh Vašeho dítěte, ale také např. přehled o učivu a jeho absenci v třídní knize. Třídní kniha i žákovská knížka bude od tohoto školního roku již pouze elektronická, a to na obou stupních (některé paní učitelky na 1. stupni budou využívat i notýsek pro názornost dětem). Celý systém je na ovládání velmi intuitivní. Doporučujeme si stáhnout mobilní aplikaci EduPage (verze pro iOS i Android), díky které máte veškeré informace snadno dostupné.

S touto novinkou souvisí i změna přihlašovacích údajů rodičů i žáků. Přihlašovací údaje obdržíte v e-mailu, který jste uvedli v rámci aktualizace třídním učitelům Vašich dětí. Žáci své přihlašovací údaje obdrží nebo již obdrželi od svých třídních učitelek/učitelů.

Kromě systému přecházíme i na nové webové stránky zsmukarov.cz, které nám EduPage zajišťuje. Od 13. 9. 2021 budeme aktuality zveřejňovat již pouze na tomto novém webu. Informace ze starého webu budeme postupně přesouvat, až ho nakonec přesměrujeme na novou adresu. Prosíme o Vaši shovívavost, že po nějakou dobu budou informace na obou místech.

Část těchto změn již nenápadně proběhla, a to změnou našich e-mailových adres (@zsmukarov.cz bez pomlčky). Staré e-mailové adresy budou ještě po nějaký čas fungovat, ale upřednostňujte prosíme adresy nové.

FAQ - často kladené otázky 

Jak se přihlásit?
 • Přihlašovat se můžete přes naši novou webovou stránku školy zsmukarov.cz.
Jsem rodič, kde zjistím přihlašovací údaje?
 • Pokyny k přihlášení vám budou do konce týdne zaslány do Vašich e-mailových schránek přímo z EduPage. Zde si nastavíte heslo a následně můžete systém plnohodnotně využívat. Heslo si poznamenejte a nesdělujte ho svým dětem (přes tento účet budete omlouvat absenci a podepisovat žákovskou knížku).
E-mail s přihlašovacími údaji mi nedorazil, co mám dělat?
 • I toto se může stát, obraťte se na třídní učitelky/učitele a oznamte jim Vaši aktuální emailovou adresu. Problém vyřešíme a přihlašovací údaje zašleme ještě jednou.
Budu moci omlouvat absenci mého dítěte elektronicky?
 • Ano, od 13. 9. 2021 je elektronické omlouvání možné a také preferované. Od října už budou pouze elektronické omluvenky. 
Kde omluvím absenci svého dítěte?
 • Absenci omluvíte přes rodičovský účet následovně: VYUČOVÁNÍ – DOCHÁZKA ŽÁKŮ (případně START – OBLÍBENÉ KROKY – PŘIDAT ELEKTRONICKOU OMLUVENKU). Přesný postup ZDE.
Jak podepíši známky (žákovskou knížku) svého dítěte?
 • Známky podepíšete přes rodičovský účet následovně: ZNÁMKY – PODEPSAT ZNÁMKY. 
Moje dítě odchází z vyučování dříve, jaký je postup?
 • Při dřívějším odchodu z vyučování je nutné žáka omluvit u třídního učitele elektronicky přes e-mail (případně písemně na papír s podpisem zákonného zástupce). Připomínáme, že je vždy nutno uvést tuto formulaci: "Za své dítě přebírám plnou odpovědnost." V opačném případě nebude moci žák opustit školu.
Věříme, že přechodovou fázi společně zvládneme, budete s EduPage spokojeni a tento systém nám všem ulehčí vzájemnou komunikaci.

Tým vedení školy

Nový účet školy

Dovolujeme si Vás informovat, že škola má nový účet: 2701980426/2010 (FIO banka).

Platby došlé v srpnu 2021 na starý účet jsme zaúčtovali (i do strava.cz). Platby od 1.9. jsou vraceny.

Omluvenky

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

během prázdnin jsme se přesunuli na nový informační systém školy (známky, omluvenky atd.).

Z toho důvodu již nevkládejte omluvenky do DM - software.

V nejbližších dnech Vás třídní učitelé Vašich dětí vyzvou k aktualizaci kontaktních údajů a následně Vám budou přiděleny nové přístupové údaje do nového systému.

Na přechodné období do 10. 9. 2021, dokud nebudete mít vygenerovány tyto údaje, předávejte třídním učitelům omluvenky absencí žáků písemnou formou (např. Já XY omlouvám nepřítomnost svého syna/dceru XY ve výuce za uplynulé období A-B z důvodu nemoci/nevolnosti/... Datum, podpis.).

Děkujeme za pochopení a věříme, že s novým systémem budete spokojeni (má - v rámci možností - i pěkné aplikace na iOS i Android).

Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

Dokončovací práce

Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,

v průběhu prazdnin probíhalo ve škole 6 zásadních rekonstrukčních akcí
 • řešení vlhkosti v šatnách na budově B (nová budova) - vzhledem k zanedbanému řešení této dlouhodobé situace muselo dojít k oklepání omítek do výšky cca 0,5 m, umístění sanačních lišt a nanesení sanační omítky
 • vizuální sjednocení chodeb na budově A (stará budova) - odstranění nevzhledného obložení ze 70./80. let (?), oprava zdí a barevné sjednocení výmalby, doplnění chybějícícho PVC na podlahy
 • příprava pracoviště výchovného poradce na budově A - výmalba a výměna podlahy
 • rekonstrukce zázemí pro administrativní pracovníky školy v přízemí budovy A - interiérové úpravy zahrnující propojení tří místností, kompletní výměnu el. vedení, přeložení vody, stavba SDK příček atd.
 • sjednocení připojení k internetu ve všech budovách, doplnění chybějících Wi-Fi, dovedení této sítě také do šk. jídelny
 • oprava vstupu pro žáky do budovy A - hrozilo padání omítky ze stropu
Ačkoli se hrubé práce povedlo realizovat do konce prázdnin, z důvodu dokončovacích prací ještě nebylo možné nastěhovat veškerý nábytek do všech místností a i přes vysoké nasazení našich paní uklízeček bude ještě nějakou dobu trvat, než dojde k dokonalému smytí bělavého povlaku podlah (kudy navíc ještě občas musí procházet řemeslníci). Následně budou umístěny také nové nástěnky, výzdoba apod.

Z toho důvodu je na některých místech budovy A umístěn kancelářský nábytek, který bude v průběhu příštího týdne (6. - 10. 9.) nastěhován do kanceláří. Omluvte proto prosím ne dokonalou přípravu společných prostor na 1. září. Dostali jsme se na hranici možného a v kontextu podmínek v českém stavebnictví (nedostatek materiálu i řemeslníků) se jedná téměř o zázrak.

Závěrem chci vyjádřit velkou vděčnost a poděkování všem, kteří se na rekonstrukci podíleli. Počínaje zřizovatelem, obcí Mukařov, který část těchto akcí významně finančně podpořil a pomohl se zajištěním řemeslníků, přes provozní personál školy, který vyvinul vysoce nadstandardní nasazení, až po řemeslníky, kteří se do akce mimořádně rychle pustili a dokonale na sebe navazovali bez všemožných prodlev. Velký dík patří také učitelům a učitelkám, kteří se aktivně zapojili do stěhování pomůcek (kompletně se přestěhovaly odborné kabinety a sklady) a přípravy tříd.

Pevně věřím, že provedené změny přispějí ke zlepšení podmínek pro učení dětí a zajistí lepší zázemí pro práci našich pedagogů.

Děkuji za pochopení

Mgr. Lukáš Kohoutek
ředitel

Vratky přeplatků šk. družiny

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k novému metodickému doporučení MŠMT pro výpočet vratek za školní družinu pro nový šk. rok (vzhledem k protiep. opatřením) jsme se rozhodli pro jeho přiměřenou aplikaci také za rok uplynulý. Z toho důvodu došlo k prodlevě při jejich kalkulaci. Vratky se tak nepodařilo provést do konce prázdnin a budou uskutečněny v průběhu prvních týdnů září.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Mgr. Lukáš Kohoutek
ředitel

Průběh začátku šk. roku 2021/22

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

nový školní rok přinese řadu novinek, se kterými Vás budeme postupně seznamovat.

U některých tříd došlo ke změně učeben, sledujte proto rozpis ...

Harmonogram šk. roku 2021/22 v ZŠ Mukařov

1. 9. 2021 Zahájení školního roku2. - 3. 9. 2021 Adaptační dnyod 6. 9. 2021 Výuka podle rozvrhu27. 9. 2021 Ředitelské volno28. 9. 2021 Státní svátek27. - 29. 10. 2021 Podzimní prázdniny17. 11. ...

Přihlášení k obědům od září 2021 (platné i pro externí strávníky)


!!! Přihlášení není automatické !!!

Vaříme od 2. 9. 2021

Žáci, zaměstnanci a externí strávníci se musí k odběru stravy  znovu přihlásit do 1. 9. 2021 jedním z těchto ...

Přihlašování do školní družiny na šk. rok 2021/22

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

také v novém školním roce bude v provozu školní družina s kapacitou nejvýše 200 žáků 1. - 5. ročníku naší školy.

Pokud chcete své ...

Žádost o přestup

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k navýšení kapacity školy je možné začít podávat žádosti o přestup žáka z jiné školy.

V obecné rovině stejně jako u zápisů do 1. ...

Doporučená výbava prvňáčků

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v návaznosti na Vaše dotazy uveřejňujeme seznam pomůcek pro prvňáčky. Seznam je rozdělen na dvě části, abyste věděli, co bude dětem pořizovat škola a co ...

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLY A PŘIJETÍ VŠECH SPÁDOVÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU

Vážení zákonní zástupci žadatelů o přijetí k základnímu vzdělávání na ZŠ Mukařov,

na základě splnění zákonného kritéria (spádovost školy, tj. školský obvod Mukařov a Babice) a příp. ...

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ŠKOLNÍ PSYCHOLOG*ŽKA (0,5 úvazek)

Baví Vás práce s jednotlivci (dětmi, učiteli), skupinami (třídy, sbor) i rodinným systémem? Chcete se podílet na zavádění pozice školního psychologa? Pak hledáme právě Vás!POŽADUJEME ● příslušné VŠ ...

POVINNOST PROKÁZAT BEZINFEKČNOST PO NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Po návratu ze zahraničí mají žáci a zaměstnanci školy povinnost při prvním vstupu do budovy školy ohlásit, že byli v zahraničí a prokázat se bezinfekčností na onemocnění covid-19 dle platných nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR.
Na žáky se toto opatření bude vztahovat zpravidla v den zahájení šk. roku, tj. 1.9.2021. Bližší informace, vč. plánu trojího testování po návratu do školy budeme postupně zveřejňovat v návaznosti na vývoj epidemiologické situace a další mimořádná opatření MZ ČR.

PŘEPLATKY / NEDOPLATKY ZA DRUŽINU

V průběhu prázdnin bude provedeno vyúčtování plateb za družinu. Zákonní zástupci s přeplatkem či nedoplatkem za družinu budou informováni e-mailem. Přeplatky za družinu budou vraceny na účet zákonného zástupce, ze kterého platby probíhaly.

REAKCE NA PODNĚTY K ROZDĚLOVÁNÍ / SLUČOVÁNÍ TŘÍD


Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k dotazům na výslednou podobu rozdělení, resp. sloučení budoucích 2. a 6. ročníků uvádíme následující.
cílem rozdělení / sloučení je provozně nutná optimalizace kapacit tříd a zároveň vytvoření bezpečných podmínek pro efektivní učení dětí v následujících 4 letechtřídy byly záměrně sestavovány tak, aby byly v každé rovnoměrně zastoupeni "tahouni" i "slabší žáci" a aby nikdo nebyl znezvýhodněn oproti ostatním při formování nového kolektivu ...

NOUZOVÝ OBĚD - výpadek proudu, signálu a internetu ve ČT 24. 6. 2021

Dnes (ČT 24. 6.) zůstala celá škola bez dodávek el. energie a internetu. Po část dne nefungovaly ...

Slučování 5. ročníků a dělení 1. ročníků

Vážení zákonní zástupci,

v návaznosti na dnešní setkání přes MS Teams si Vás dovolujeme informovat, že z organizačních důvodů od nového školního roku dojde ke sloučení 5. ročníků do tří ...

ZMĚNA KONCE VYUČOVÁNÍ 1. 6. 2021 - MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

Vážení zákonní zástupci,

dne 1. června 2021 na Mezinárodní den dětí bude ve škole upraveno vyučování tak, aby po celý den, příp. na část dne, mohli být žáci se svými třídními učiteli a ...

2. kola přijímacích řízení pro žáky 9.tříd.

Na portálu Atlas školství je zveřejněno 2. kolo přijímacího řízení v profilech středních škol, které toto kolo vyhlašují. Ve vyhledávacím filtru je možné zadat volbu „zobrazovat pouze školy ...

PODMÍNKY PRO KROUŽKY V RÁMCI AREÁLU ŠKOLY OD 24. 5. 2021

Každý pořadatel
vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osoby poskytující služby (jméno, příjmení), jejich ...

Biologická olympiáda - postup do krajského kola!

Krajské kolo Biologické olympiády

Matematická olympiáda - reprezentace šesťáků

Okresní kolo Matematické olympiády

Parkurové hřiště - Škola a obec zvou ke spolupráci

Podrobné informacePodrobné informace

Přípravná třída v Kostelci

Přípravná třída na rok 2021/22 v KostelciPřípravná třída na rok 2021/22 v Kostelci

Poradna Modré dveře Říčany a Kostelec

Psychoterapie - problémy s distanční výukou Psychoterapie - problémy s distanční výukou

Kontakty:
Tel - kancelář: 731 449 243
Tel - jídelna: 733 179 457

Datová schránka: tqtmp2q
Podatelna: zs-mukarov@zs-mukarov.cz
Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
Školní 88
251 62 Mukařov

IČ: 70986444
Bankovní spojení: 2701980426/2010
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola Mukařov
E-Strava.cz
E-žákovská
Povinně zveřejňované
informace

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy