logotyp

Výuka od 4.1.2021

- od 4.1.2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1.a 2.ročníků základních škol
- pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem
- jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých        může být přítomen zákonný zástupce žáka.O organizaci konzultací rozhoduje ředitel s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
- prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují,ani jinak neprolínají).Doporučuje se    organizovat příchod a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
- žáci i zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
- je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
- za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál     školy nebo školského zařízení
- Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čarstvém vzduchu podle možností školy
- za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané       žáky , ranní družina není
- vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí    kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy
- je zakázána škola v přírodě a výlety
- zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro     veřejnost.
- při provozu školního stravování je třeba dodržet:
  •  rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby
  • ve školní jídelně nemůže být najednou více osob než je míst k sezení
  • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd
  • ve školní jídelně se můžou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci , zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem
Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Zpět

Další kontakty:
Telefon - 1.stupeň 734 449 421
Mobil – jídelna: 733 179 457
Mobil - vedoucí vychovatelka 734 303 203
Výchovná poradkyně
Mgr. Volíková denně do 16h:
kamila.volikova@zs-mukarov.cz
E-mail školní družiny : druzina@zs-mukarov.cz
E-mail: jana.novotna@zs-mukarov.cz
Základní škola Mukařov
Školní 88


251 62 Mukařov
IČO : 70986444
Bankovní spojení: 27-9627610217/0100
Mobil - ředitelka: 731 449 243
Datová schránka: tqtmp2q
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola Mukařov
E-Strava.cz
E-žákovská
Povinně zveřejňované
informace

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy