Login

Výsledky přijímacího řízení do 1. tříd

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Ředitelka Základní školy Mukařov jako příslušný správní orgán rozhodla  podle ustanovení  § 46, § 165 odst.2 písm.e) a § 183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), takto: 

 

 

Přijatí:

      

4

27

50

67

91

111

135

5

29

51

68

93

112

139

6

31

52

69

94

114

142

7

34

53

72

95

115

143

8

35

54

73

97

116

145

9

37

55

74

100

119

146

10

39

56

76

101

120

147

11

40

57

77

102

123

149

13

41

58

78

103

124

150

14

42

59

80

104

125

 

19

45

60

81

105

127

 

20

46

62

83

107

128

 

24

47

64

84

108

131

 

25

48

65

85

109

132

 

26

49

66

90

110

134

 

 

 

Odklad školní docházky:

 

 

1

18

33

98

 

2

28

44

113

 

3

30

82

 

 

17

32

87

 

 

 

Odvolací řízení neukončeno:

 

16

92

118

133

61

99

121

136

75

106

126

138

86

117

130

144

 

Nepřijatí:

  

36

71

96

38

88

122

70

89

 

 

Přijímací řízení neukončeno:

129

63

148

137

140

 

43

141

 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky Základní školy Mukařov.  Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno písemně. Rozhodnutí o přijetí a rozhodnutí o odkladu školní docházky bude možné vyzvednout osobně v ředitelně.

 

Datum zveřejnění:    3. 5. 2019                        PaedDr. Jana Novotná, ředitelka školy

 

 

Zpět na hlavní výpis

www.zs-mukarov.cz

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy